Do pobrania

Dokumety zgłoszeniowe:

Grafik zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Tu znajdziesz Statut
Stowarzyszenia Pływackiego NEMO

Materiały promocyjne

Dokumety zgłoszeniowe:

Nemo 1

Deklarację członkowską, zgłoszenie dziecka na zajęcia,
regulamin NEMO oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
proszę pobrać, wydrukować i wypełnić.

Wypełnone dokumenty prosimy niezwłocznie dostarczyć na zajęcia.